אורית אופיר

אורית אופיר

אורית אופיר היא יועצת זוגית ומשפחתית עבור חברות ציבוריות וגם אנשים פרטיים. בנוסף להרצאות וסדנאות שונות שאורית מעבירה ברחבי הארץ, היא גם כותבת מגזינים ומאמרים מקצועיים בכל ענייני משפחה, זוגיות וילדים.

מיהו גדעון לפי חכמת הקבלה והזוהר הקדוש?

שאלת גדעון בדרך חכמת הסוד

גדעון ביקש מהקב"ה שני סימנים, דהיינו סימן הראשון, שגזת הצמר תהיה מלאת טל וכל הארץ חרבה, וסימן שני הפוך –שגזת צמר תהיה חרבה וכל הארץ מלאה טל. ועל זה יש לומר, שגזת צמר כנגד ארץ ישראל.  וחז"ל אמרו: "רומא וירושלים, אם יאמר לך אדם שתיהן חרבות – אל תאמין. שתיהן בנויות – אל תאמין. אם זו חרבה, זו בנויה, ואם זו בנויה, זו חרבה – תאמין".  כנסו פה ללימוד נוסף של חכמת הקבלה.

 

סוד ירושלים ורומא לפי פנימיות התורה

זאת אומרת  ירושלים ורומא שתי ערים הפוכות, דהיינו ירושלים מרכז מערכת הקדושה, ואילו רומא מרכז מערכת טומא, כמו שנאמר "זה מול זה עשה אלקים". בזמן הגלות, כאשר שעה משחקת לרשע, ירושלים שממה וחרבה, בניגוד לזה בזמן הגאולה שלמה, כאשר שעה אינה משחקת לרשע ירושלים בנויה ורומא חרבה. זהו חוק וכלל של תורתנו. אם הקב"ה מסתלק מן העולם ח"ו הטבע מנהיג את העולם על ידי הנהגה היחידה, דהיינו שאפה לכאוס מוחלט, ואילו הקב"ה מתגלה בעולם הוא ית' מתגלה על ידי חוקים והסדר, ואז נטייה של הטבע מתבטלת לפני סדר וגבורתו של אדון העולם. ואלה שני סימנים הוכיחו לגדעון , שהקב"ה יושיע את עמו גם בפרט וגם בכלל.

 

הביאור של חכמת האמת לפי ספר הזוהר הקדוש

כאשר התאסף כל העם, הקב"ה אמר לגדעון להוציא את כל מי שמפחד ועדיין נשארו הרבה מן העם, ואז הש"י צווה לגדעון להוריד את כולם מימה ולקחת מאלה שילקקו מים מן היד, ואלה שיכרעו על ברכיהם צווה להוציא. ומהו הטעם של בדיקה הזאת? אלה שעמדו על ברכיהם הורידו את ליבם שכנגדם בינה הנקראת מים עליונים, ואילו אלה שליקקו מידם העלו את המים, דהיינו מלכות אל הבינה. ואז נשארו שלוש מאות איש כנגד ספירות בשלושה עולמות, שנצחו את המדיינים.

 

סיכום הדברים

ולאחר נצחונו של גדעון עם ניסה להמליך אותו, ואילו הוא סירב לקחת אחריות על עצמו, כמו שנאמר: "ויאמר אלהם גדעון לא-אמשל אני בכם ולא ימשל בני בכם ה' ימשל בכם". ועל חוסר אחריות הזו נתן משל יותם בן גדעון, שניצל מאבימלך, ועל פי דבריו כל העצים שנותנים פרות, דהיינו בעלי יחוס ומעשים טובים, לא רצו למשול בישראל, ולכן בחרו באטד ומשחו אותו למלוכה,שזהו אבימלך, שהרג שבעים בנים של גדעון, כמו בעתיד הורדוס הרג שבעים חכמי סנהדרין. ועל זה מסכם הכתוב: "בימים הם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה."

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email